Korrekturlæser

Har du brug for korrekturlæsning?

Korrekturlæsning er en grundig gennemlæsning af din tekst, hvor vi retter fejl, så du får en korrekt tekst retur, der afspejler din virksomheds professionalitet.
Når du vælger Korrektur Basis eller Korrektur Plus, kan du vælge, om vi skal synliggøre vores rettelser, så du selv kan godkende dem, når du får teksten retur, eller om vi blot skal rette.
Vi styrker din tekst på alle niveauer – fra ordvalg til tekstens helhed

professionel korrekturlæsning

KORREKTUR PLUS – DET FÅR DU

  • Vi retter alle grammatiske fejl i teksten.
  • Vi retter alle stavefejl i teksten.
  • Vi retter alle slåfejl i teksten.
  • Vi retter som udgangspunkt din tekst igennem med startkomma.
  • Vi retter dine sætningskonstruktioner, så din tekst bliver læservenlig og står skarpere.
  • Vi retter din tekst med øje for dårlig sætningsformulering, så du undgår forvirring og misforståelser.

MANUSKRIPTLÆSNING

  • Grundig korrekturlæsning. Du vælger selv mellem Basis- og Plus-pakken.
  • Vi tager hensyn til din personlige stil som forfatter.
  • Vi vil gerne samarbejde! Vi ved, hvor nemt det er at stirre sig blind på sin egen tekst. Vi ved også, hvor benhård konkurrencen er på markedet. Derfor vil vi give dig muligheden for det bedste førstehåndsindtryk, når dit manus ligger på redaktørens bord.

Har du skrevet så meget, at du ikke længere kan se teksten for bare tegn? Så er der hjælp at hente her!

Korrekturlæsning er en grundig gennemlæsning af din tekst, hvor vi retter fejl, så du får en korrekt tekst retur, der afspejler din virksomheds professionalitet.

Når du vælger Korrektur Basis eller Korrektur Plus, kan du vælge, om vi skal synliggøre vores rettelser, så du selv kan godkende dem, når du får teksten retur, eller om vi blot skal rette.

Vi styrker din tekst på alle niveauer – fra ordvalg til tekstens helhed.

Korrekturlæsning er helt enkelt sagt korrektur af dine tekster. Lidt mere kompliceret sagt er korrekturlæsning en grundig gennemlæsning af dine tekster med fokus på fejl, som skal korrigeres. En korrekturlæsning adskiller sig derved fra en mere simpel gennemlæsning, der fokuserer på tekstens indhold. Det vigtige ved en korrekturlæsning er at analysere, om tekstens indhold og indholdets budskab matcher tekstens materiale og funktion. Helt kort fortalt udgøres tekstens materiale af ordvalget, herunder endelser, bøjninger m.fl., mens tekstens funktioner netop er det valgte materiales funktioner. Vi skriver det valgte, fordi det altid er valgfrit, hvilket ord man vælger i enhver sammenhæng, dog er det vigtige her netop, at det valgte ord bidrager til budskabet på en korrekt måde. Materialet i en tekst kan også have forskellige funktioner – og ikke kun i forhold til budskabet, men også i forhold til deres funktion i den enkelte sætning, og denne funktion kan afgøre, hvordan ordet skrives korrekt i denne konkrete sammenhæng.

Det handler altså om at forvandle en helt almindelig tekst til en fejlfri tekst. En fejlfri tekst er en korrekt tekst, hvor der ikke opstår misforståelser mellem teksten og læseren. Derfor undgår du også nemmere misforståelser mellem dig og dine kunder eller dine medarbejdere, når din tekst er korrekt.

Hvad kan en korrekturlæser?

En korrekturlæser skal kende sin grammatik, og vi lægger stor vægt på, at din tekst bliver læst igennem af dygtige grammatikere. En mindst lige så vigtig egenskab hos en korrekturlæser er dog det trænede øje, for hvad hjælper det, at baggagen er fyldt med grammatiske kundskaber, hvis øjet ikke fanger fejlen? Derfor vægter vi lige så meget, at vi som korrekturlæsere opdager, når noget i teksten skurrer og ikke fremstår korrekt, så fejlene bliver opdaget og derefter korrigeret.

Det er langt fra alle, der ser de små detaljer i teksten, som har indflydelse på forståelsen. De ligger gemt i strukturen af teksten, og herfra påvirker de den måde, som din tekst bliver læst på. De fleste tekster fremkalder en bestemt fornemmelse eller følelse i kroppen, hvilket både kan være hensigtsmæssigt og uhensigtsmæssigt. Det er i hvert fald værd at tænke over, hvilken følelse din tekst skal fremkalde hos din læser. Derefter er det muligt at dykke ned i tekstens fundament og opdage, hvilke ord og formuleringer der støtter eller generer tekstens formål. Det er typisk meget svært at vurdere dette i ens egen tekst, da man jo selv ved, hvad man har skrevet, og hvad det skal betyde. Det betyder dog ikke, at andre læsere forstår det samme, og derfor kan det være yderst effektivt at få professionelle til at undersøge det og gå teksten efter i alle hjørner.

Hvad læser vi korrektur på?

Vi læser korrektur på stort set alle tekster, både dem der sendes ud til kunder, dem der skal fungere som reklame, og dem der sendes ud til medarbejdere. Det kan altså være alt fra nyhedsbreve, informationsbreve til medarbejdere, pjecer, plakater, hjemmesider, årsrapporter m.fl. Vi kan hjælpe dig med at gøre dit sproglige håndtryk skarpt, så dine tekster går rent igennem til dine modtagere.

Cortekst tilbyder korrekturlæsning

Hvorfor korrekturlæsning?

Afspejler dine tekster din professionalitet? En tekst med mange fejl fremstår sjusket og uprofessionel – hvilket ikke er det billede, man ønsker at give af sin virksomhed. Hver gang din virksomhed sender noget ud på skrift, bliver dit brand målt og vejet. Kan dine tekster holde til det? Forbrugerne vurderer ubevidst dit produkt ud fra førstehåndsindtrykket, derfor er teksten ligeså vigtig som det visuelle. Derfor er det vigtigt at få styr på det sproglige, hvis du vil være sikker på at efterlade et godt førstehåndsindtryk.

Hvorfor vælge vores Korrektur Plus pakke?

Der er en væsentlig forskel på talesprog og skriftsprog, vi taler ikke, som vi skriver, og vi skriver ikke, som vi taler. Alligevel er der blandingsgenrer, hvor fx en nedskrevet tekst bliver ’talt’, som når dronningen leverer nytårstalen hvert år den 31. december, eller omvendt når vi sender en sms til en ven, og talesproget bliver til tekst. Talesproget er ofte kludret, kringlet og uklart, da vi ikke bruger den samme tid på at redigere i det, vi siger, som vi bruger tid på at redigere i det, vi skriver. Skrift kan dog hurtigt få karakter af talesprog, hvis det ikke bliver læst og redigeret igennem med henblik på at korrigere tekstens sætninger, så de bliver klare og præcise. Det handler helt konkret om sætningsstruktur, om hvor lange dine sætninger er, om agenten i sætningen er den hensigtsmæssige i netop den specifikke sætning, om verbalet står i tæt forbindelse med subjektet, og om ordvalget afspejler den røde tråd hele vejen gennem teksten. Derudover er det vigtigt at holde tekstens ordvalg på et lavt abstraktionsniveau, så beskeden bliver konkret, og læseren ikke skal gætte sig til pointen. Alt dette sætter vi fokus på, når du vælger Korrektur Plus, og du får derfor en tekst, der ikke bare er korrekt, men også tydelig og velformuleret i forhold til netop din teksts budskab og kommunikationssituation.