VICA Danmark

“Vores samarbejde med Cortekst har været lige ud ad landevejen. Professionelt og præget af evnen til altid at finde en spændende vinkel på enhver type historie.”

– Mads Olesen, tidl. marketings ansvarlig hos VICA Danmark

Øgning af lokal forankring og synlighed hos beslutningstagere

VICA Danmark bygger udestuer, glaspavilloner, orangerier, drivhuse, pergolaer og terrasseoverdækninger, der forlænger foråret, sommeren og efteråret. De ofte store byggeprojekter giver spidsbelastningsperioder – også for marketingsafdeling, der vil skabe synlighed omkring alle projekterne. I de perioder har Mads Olesen, tidl. marketings ansvarlig hos VICA Danmark, brug for en ekstra hånd til at fastholde og sikre kvaliteten i tekstarbejdet, når der er meget at se til. Til det har Mads Olesen trukket på tekstkræfterne hos Cortekst, der bl.a. har hjulpet med at synliggøre VICA Danmarks omfattende projekt med Brogaarden gennem kundecases og pressemeddelelser.

Kundecases og pressemeddelelser til VICA Danmark

Tekster målrettet til dem, der tager beslutningerne

De 54 havestuer til seniorboliger ved Brogaarden var et betydeligt projekt i et område med kraftig vækst. Derfor så VICA Danmark et stort potentiale for nye samarbejder med bl.a. fonde, kommuner og entreprenører, da havestuer og orangerier er et konkurrenceparameter for seniorboliger. Af den grund var det også vigtigt, at kundecasen og pressemeddelelsen blev målrettet og ramte de rigtige:

”I erhvervssalg er der ofte rigtig mange aktører i det som fonde, kommuner og entreprenører. Der er derfor ikke én kontaktperson, der træffer beslutningen.”

For Mads Olesen var det derfor vigtigt, at kundecasen og pressemeddelelsen fokuserede på de værdier, som ville give grobund for fremtidigt samarbejde. Gennem et telefonisk møde fik Mads og Cortekst ping-ponget frem til en vinkel, som begge parter kunne arbejde videre med.

”Vi går op i lokalmiljøet”

Som stor virksomhed, der laver projekter i hele Danmark, var det vigtigt for Mads Olesen at minde lokalmiljøet om, at de også vægter det lokale. Siden Brogaarden var og er et populært byggeri ved Middelfart tæt på VICA Danmarks hovedkvarterer i Kolding, øjnede Mads Olesen derfor en mulighed for at minde folk om, at de værner om det lokale.

Dog havde Mads Olesen ikke et indgående kendskab til de lokale medier. Cortekst tog derfor ansvar for at lave en lokal vinkel i pressemeddelelsen og kontakte de relevante journalister og medier i lokalområdet.

Kundecases og pressemeddelelser til VICA Danmark
Kundecases og pressemeddelelser til VICA Danmark

Tilfreds med samarbejdet

Mads Olesen fortæller, at Cortekst har været gode til at forstå VICA Danmarks behov, gribe idéerne og brygge videre på dem, så deres komplekse udfordring og involverede aktører blev inddraget i kundecases og pressemeddelelser, som var af en kvalitet, begge parter kunne stå inde for.

Til det fortæller Mads Olesen: “Cortekst har altid hoppet med på vores idéer og udvist en fleksibilitet i forhold til vores tekstopgaver.” Og som afrunding på samarbejdet tilføjer han: ”Det har været professionelt og lige ud af landevejen.”

VICA Danmark producerer og leverer udestuer, glaspavilloner, orangerier, drivhuse, pergolaer og terrasseoverdækninger til hele landet.

Mangler du en ekstern tekstforfatter
til dine kundecases og pressemeddelelser?

SE FLERE REFERENCER