Styrket Erhverv i gadeplan

 ”Den første, de var ekspertmentor for, fik en dobbeltside i lokalavisen på baggrund af den pressemeddelelse, de havde fået hjælp til. Så de må jo gøre noget rigtigt”

- Morten Wind, SMW-konsulent hos Styrket Erhverv i Gadeplan

Udvikling af skrivefærdigheder gav succes til de sydfynske virksomheder

Styrket Erhverv i Gadeplan er et EU-støttet socialfondsprojekt, der arbejder med vækst for små erhvervsdrivende, butikker og virksomheder i de fire sydfynske kommuner: Ærø, Langeland, Svendborg og Faaborg-Midtfyn. En af projektets SMV-konsulenter er Morten Wind. Han er med til at styre udviklingsforløbene, der kan give virksomheder digitale kompetencer til at nå deres mål. Fra deltagernes side oplevede han stor efterspørgsel på kommunikative værktøjer, og det udmøntede sig i et samarbejde med Cortekst, der har ageret ekspertmentor og afholdt skriveworkshops.

Styrket Erhverv i Gadeplan fik mere end bare grundopgaven

Styrket Erhverv i Gadeplan kan ikke hyre enhver virksomhed til at samarbejde om projektet, da de er et EU-støttet projekt. Der er nogle krav, der skal opfyldes, og prisen og kvaliteten er den afgørende faktor. 

”Cortekst er en ønsket samarbejdspartner for os, fordi de leverer mere end bare grundopgaven. Vi får mere, end vi betaler for,” fortæller Morten Wind og uddyber: ”Når man er et EU-projekt, skal man prisafprøve, så vi har valgt Cortekst på baggrund af prisen, da de gav det bedste bud. Men vi har også valgt dem på baggrund af deres kvalitet, og at de leverer til tiden.”

Morten Wind
Workshops - bliv inspireret og beriget på viden om skriftlig kommunikation

Workshop om skriftlig kommunikation gav stor værdi

Siden projektets start har Styrket Erhverv i Gadeplan tilbudt forskellige workshops, der har hjulpet sydfynske virksomheder med at vækste ud fra forskellige strategier. I løbet af projektet blev efterspørgslen på viden om skriftlig kommunikation større og større. Derfor blev Cortekst bedt om at afholde skriveworkshops, hvor virksomhederne kunne udvikle deres skrivefærdigheder – og det har været en succes for både deltagerne og projektet. 

”Cortekst har kørt det hele selv. Vi har kun stillet faciliteter og deltagere til rådighed, hvor Cortekst har stået for al indhold og kommet med deres fagfaglighed,” fortæller Morten Wind og tilføjer: ”De har skabt stor værdi og output for vores deltagere, og det fungerede supergodt og meget professionelt.”

Én til én rådgivning blev til presseomtale

Et andet væsentligt tilbud, som har været til stor gavn for Styrket Erhverv i Gadeplans deltagere, er ekspertmentorordningen. Det er op til Morten Wind og hans kollegaer at sørge for, at der er det udbud af eksperter, som deltagerne efterspørger. Her var det oplagt for teamet at bruge Cortekst som ekspertmentor i én til én-sparring om skriftlig kommunikation.

”De hopper ind der, hvor virksomhederne er, og hjælper dem i forhold til den problemstilling, de har. Alle har jo forskellige behov, men Cortekst sætter sig ind i den konkrete virksomhed og gør sig umage for at give dem det, de har brug for,” siger Morten Wind. ”De har løst opgaven upåklageligt. Det har fungeret rigtigt godt at bruge dem.” 

De deltagende virksomheder har fået hjælp til strategier på sociale medier, hjælp til at skrive pressemeddelelser og at få omtale, og resultaterne har været succesfulde. ”Den første, de var ekspertmentor for, fik en dobbeltside i lokalavisen på baggrund af den pressemeddelelse, de havde fået hjælp til. Så de må jo gøre noget rigtigt,” fortæller Morten Wind og uddyber, at forløbet med Cortekst har fungeret gnidningsfrit.

Ghostwriting og redaktør - Cortekst skriver og korrekturlæser inden for alle genrer
En pixibog deler viden og erfaringer

Skarpe vinkler og kommunikation direkte til målgruppen

Ligesom deres deltagere havde Styrket Erhverv i Gadeplan selv brug for hjælp til tekstforfatning til diverse projekter. De ville blandt andet gerne lave en pixibog som inspiration for andre kommuner til lignende projekter, og her manglede de en tekstforfatter til at omsætte deres idéer: 

”Vi har haft et behov for at få løst opgaven, så vi har stået bedre i vores kommunikation til vores interessenter, og der har Cortekst været superskarpe til at finde vinklen og fange det, vi gerne vil have,” siger Morten Wind. 

Projektet Styrket Erhverv i Gadeplan afsluttes i slutningen af 2021 med en konference på Børsen i København. Cortekst har i den forbindelse hjulpet med at lave en pjece, et program og invitationer, og i disse materialer var det vigtigt, at der var den rigtige tone, som talte direkte til målgruppen.

”Vi er meget, meget tilfredse, og vi kan se, at kvaliteten er blevet højnet,” fortæller Morten Wind og uddyber, at de gerne anbefaler Cortekst til andre.

Skal du bruge en faglig stærk tekstforfatter til en kreativ workshop?

SE FLERE REFERENCER