Tekstforfatter priser Odense
 • Vi bestræber os på at rette dine tekster så hurtigt som muligt, men det præcise tidsrum afhænger af tekstmængden.
 • Vi retter tekster under 10 sider på under 24 timer.
 • Vi retter tekster på op til 20 sider på 48 timer.
 • Vi retter tekster på over 20 sider på 4 dage.
 • Ved tekster på mere end 50 sider beder vi dig kontakte os for at aftale et tidsrum.
 • Hvis du har særlige behov eller hastesager, er du velkommen til at kontakte os for et tilbud.

Forretningsbetingelser - basis

*En side svarer til 2.400 tegn.

 • Alle tekster bliver læst igennem af to korrekturlæsere for at sikre kvaliteten.
 • Tekster skal afleveres som et Word-dokument.
 • Tekster sendes efter aftale til info@cortekst.dk.
 • Aftaler indgås som minimum en uge inden indsendelse af teksten.
 • Vi tager et reservationsgebyr på 50% af den samlede pris, som skal overføres, når du booker, så vi kan reservere datoen.
 • Reservationsgebyret refunderes ikke, hvis aftalen annulleres.
 • Hvis aftalen ændres, skal dette ske senest 7 dage inden den aftalte dato, ellers refunderes reservationsgebyret ikke, og et nyt gebyr skal betales for en ny aftale.
 • Vi beder dig være opmærksom på, at der kan være kommentarer til din tekst, du selv skal tage stilling til, hvis vi har været i tvivl om betydningen.
 • Ønsker du synlige rettelser i din tekst, bedes du gøre os opmærksom på dette ved indsendelse af din tekst.
 • Som udgangspunkt anvender vi startkomma. Ønsker du ikke dette, bedes du gøre os opmærksom på det ved indsendelse af din tekst.
 • Har du andre behov, er du velkommen til at kontakte os.