Emil Bakkendrup

Emil Bakkendrup

Tekstforfatter

Læsetid: 12 minutter

Employer branding – go eller nogo?

Klæder skaber som bekendt folk, men når det kommer til virksomheder, er det nok snarere medarbejderne, der skaber den – i hvert fald når det kommer til virksomhedens employer brand. Men hvorfor er det så vigtigt at tænke employer branding ind i driften af din virksomhed, og hvordan lykkes du med at skabe et stærkt brand, som sikrer dig gode samarbejdspartnere? Det kan du læse mere om i dette blogindlæg, hvor vi gennemgår, hvad employer branding er, og hvorfor du bør indtænke det i din måde at drive virksomhed på.

Hvad er employer branding?

Et employer brand er kort fortalt den identitet, som en virksomhed har i forhold til, hvordan det er at arbejde for virksomheden. Employer brandet skabes altså i høj grad af virksomhedens medarbejdere og afspejler – på godt og ondt – hvordan det er at arbejde for virksomheden.

Om man vil det eller ej, har alle virksomheder derfor et employer brand, og hvis man vælger at arbejde aktivt med at forbedre det, kaldes det employer branding.

Employer branding er med andre ord en virksomheds forsøg på at brande sig selv som ”et godt sted at arbejde” og er afgørende for, om nye medarbejdere har lyst til at arbejde der, og i høj grad også, om nuværende medarbejdere har lyst til at blive.

Et stærkt employer brand kan derfor ikke bare hjælpe en virksomhed med at tiltrække kompetent arbejdskraft, men kan også hjælpe med at holde på de dygtige medarbejdere, som allerede arbejder i virksomheden.

hvorfor bør du arbejde med employer branding?

I en tid, hvor der bliver større og større rift om den kvalificerede arbejdskraft, bliver det vigtigere og vigtigere, at en virksomhed formår at positionere sig på arbejdsmarkedet som en attraktiv arbejdsplads, så man kan tiltrække kompetent arbejdskraft.

I løbet af de seneste år er flere af de store virksomheder – dvs. dem, der har 250+ ansatte – derfor begyndt at arbejde proaktivt med at forbedre deres employer brand. Et stærkt employer brand skaber nemlig både autenticitet og troværdighed og kan derfor hjælpe den enkelte virksomhed med at positionere sig over for både nuværende og kommende medarbejdere samt i forhold til andre samarbejdspartnere, som fx kunder og leverandører – i sidste ende kan det endda smitte af på virksomhedens overordnede brandværdi.

Et godt eksempel her er Kohberg, der har haft stor succes med deres ”Vi er bagere”-kampagne, hvor de aktivt har søgt at sætte fokus på, at det er rigtige bagere, der laver deres brød, og ikke maskiner, sådan som mange forbrugere måske skulle tro.

Udover at give forbrugerne et indtryk af, at Kohberg leverer kvalitetsbrød, har kampagnen iflg. flere eksperter formentlig også forsøgt at skabe værdi og stolthed hos deres medarbejdere – deres medarbejdere er bagere, og det er et håndværk, de leverer, på lige fod med bageren henne på hjørnet.

Medarbejderne kan med andre ord være stolte af at arbejde hos Kohberg, og netop det understreger budskabet om, at Kohberg leverer kvalitet. Virksomhedens brandværdi styrkes derfor gennem den anerkendelse, som medarbejderne får i kampagnen.

 

Video: YouTube @Kohberg

Omvendt kan historier om elendige arbejdsforhold for medarbejderne i en virksomhed også være med til at svække en virksomheds employer brand og i sidste ende dets brandværdi. Et godt eksempel her er fx nemlig.com, der i 2021 fik voldsom kritik for det arbejdsmiljø, de bød deres chauffører, herunder dukkede der bl.a. beretninger fra flere medarbejdere op om arbejdsdage på op mod 15 timer, urimelige deadlines og flere måneder uden fridage.

Da Retail Institute Scandinavia undersøgte forbrugernes syn på forskellige dagligvarebutikker senere på året, scorede nemlig.com lavest af alle de undersøgte dagligvarebutikker.

Det kan altså godt betale sig at arbejde med sit employer brand – både i forhold til rekruttering og medarbejdernes trivsel, men også i forhold til at styrke – eller bevare – virksomhedens overordnede brandværdi.

Hvordan skaber du et stærkt employer brand?

Hvad består et employer brand af?

Et employer brand er den samlede opfattelse af, hvordan det er at arbejde for en bestemt virksomhed – både hos tidligere, nuværende og nye, potentielle medarbejdere og hos andre interessenter.

Effektiv employer branding handler derfor ikke kun om at tiltrække og onboarde kvalificeret arbejdskraft, men også om at sikre medarbejdernes videre rejse i virksomheden. Vil du have succes med employer branding, bør du derfor kigge på hele medarbejdercyklussen – fra du har brug for en ny medarbejder, til den dag de går ud ad døren i virksomheden for sidste gang.

Hvad skal du have fokus på?

Når du udarbejder en employer branding-strategi, er det vigtigt, at du tager udgangspunkt i virksomhedens historie, værdier og kultur og så sikrer dig, at der er sammenhæng i fortællingen, sådan at du fortæller den samme ”historie” på tværs af virksomheden.

Derudover skal brandingen selvfølgelig også være realistisk og hænge sammen med virkeligheden. Hvis du går ud og brander dig på, at din virksomhed har en flad ledelsesstruktur, men cheferne sidder inde på deres lukkede kontorer og tager beslutningerne hen over hovedet på medarbejderne, kan det få dig og din virksomhed til at fremstå utroværdige.

Employer branding handler altså ikke kun om at fremstille virksomheden i et positivt lys, men også om at forankre fortællingen i den virkelighed og de værdier, som hersker i virksomheden.

Hvordan laver du en strategi til din employer branding?

Har du aldrig arbejdet med employer branding før, kan det være en god idé at starte hos dine medarbejdere – både nuværende og tidligere – så du kan få et overblik over, hvordan medarbejderne opfatter arbejdspladsen i dag. Det kan fx ske gennem et spørgeskema eller ved interviews.

Det kræver lidt benarbejde, men det giver dig et godt udgangspunkt, så du kan målrette din indsats – hvis du ved, hvor du står nu, bliver det også lettere at målrette dine indsatser i forhold til der, hvor du gerne vil hen.

Dernæst er der en række spørgsmål, som du med fordel kan tage udgangspunkt i, når du skal planlægge din strategi – vi kalder den hv-listen, fordi spørgsmålene tager udgangspunkt i den gode, gamle ”hvem, hvad, hvor, hvorfor?”.

1. Hvorfor employer branding?

Hvorfor vil du arbejde med employer branding? – hvad er formålet? Der kan være tusind årsager – ok, måske ikke tusind, men mange i hvert fald – årsager til, at du vil arbejde med employer branding. Er det fx, fordi du vil have flere ansøgere til jeres ledige stillinger, vil du opnå en større grad af kendskab til jeres virksomhed, eller ønsker du højere trivsel blandt nuværende medarbejdere? Alle tre ting kan styrkes gennem employer branding, men de kræver hver deres tiltag, og derfor er det vigtigt at få kortlagt, hvad du ønsker at opnå.

2. Hvad skal budskabet være?

Hvad vil du gerne fortælle med jeres branding? Er det fx, at der er gode udviklingsmuligheder hos jer, at det er meningsfuldt at arbejde hos jer, eller vil du gerne fortælle om jeres værdier?

Kort sagt skal du have fundet ud af, hvad kernen i jeres branding skal være, sådan at du kan målrette jeres arbejde, så du får det rigtige budskab frem.

3. Hvem er jeres målgruppe?

Dernæst skal du finde ud af, hvem jeres målgruppe er. Der er fx forskel på måden at kommunikere på, alt afhængig af om du taler til nuværende medarbejdere, som kender virksomheden, eller om du taler til nye, potentielle medarbejdere, som først skal lære jer og jeres værdier at kende.

Du bør også overveje, om det fx er en ung eller ældre målgruppe, om du fx ønsker at fange opmærksomheden hos akademikere, eller om der er tale om håndværkere osv.

Alle disse ting – og mange flere – har betydning for, hvordan du kommunikerer jeres budskab bedst muligt, og derfor bør du have med i dine overvejelser, hvem du gerne vil ramme med jeres branding.

4. Hvordan vil du gøre det?

Generelt er det en god idé at tænke employer branding ind i alt, hvad I foretager jer, men der er alligevel nogle områder, hvor du med fordel kan fokusere din energi.

Rekrutteringsprocessen og medarbejdernes rejse i virksomheden
En stor del af employer branding går ud på at tiltrække ny, kompetent arbejdskraft og at holde på de dygtige medarbejdere, som allerede er i virksomheden.

Derfor kan du komme rigtig langt med din employer branding ved at kigge på din rekrutteringsproces og sørge for, at den er struktureret, gennemtænkt og målrettet – det gælder lige fra jobopslaget til onboardingen. Herved har du nemlig større chance for at sikre det rette match til den rette stilling, hvilket i sidste ende sikrer større arbejdsglæde hos dem, som slipper gennem nåleøjet.

Derudover er det selvfølgelig vigtigt at sikre, at medarbejderne har det godt, mens de arbejder i virksomheden. Det siger næsten sig selv, at glade medarbejdere er mere tilbøjelige til at blive i virksomheden, men mange undersøgelser peger også på, at arbejdsglæde kan være med til at øge medarbejdernes effektivitet – glade medarbejdere arbejder simpelthen mere effektivt og er mere villige til at gå den ekstra mil, hvis det bliver nødvendigt.

Ved at sikre et godt arbejdsmiljø kan du derfor ikke bare sørge for, at dine medarbejdere bliver i virksomheden, men du kan også øge deres effektivitet og dermed – potentielt set – dit overskud.

Endelig er det også vigtigt at sige ordentligt farvel til de medarbejdere, som vælger at forlade virksomheden igen. En god medarbejderrejse – lige fra ansættelse til det sidste farvel – vil nemlig betyde, at medarbejderne er mere tilbøjelige til at anbefale virksomheden til andre, herunder fx til nye kandidater til jeres ledige stillinger, hvilket kan være med til at sikre et bredere felt af ansøgere.

Effektiv og målrettet rekruttering og understøttelse af medarbejdernes trivsel i virksomheden kan altså sikre, at du:

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det kræver ekspertise at sikre en effektiv rekruttering og trivsel på arbejdspladsen, og derfor kan du med fordel overveje at hyre en HR-konsulent, hvis ikke du har de rette kompetencer til det internt i virksomheden.

Vi samarbejder selv med Lone Skovfoged, der driver Skovfoged HR. Lone har 30 års erfaring inden for HR-området og kan hjælpe med alt inden for HR. Skal du fx have styrket din rekrutteringsindsats, er hun derfor den helt rigtige at tage fat i. 

Virksomhedens online-aktiviteter
Som skrevet tidligere er det en god idé at tænke employer branding ind i hele virksomhedens drift, og det gælder især jeres online-aktiviteter. I dag udgøres en stor del af en virksomheds identitet af de aktiviteter, som foregår online, og derfor har employer branding også virkelig vundet frem der over de seneste par år, da mange virksomheder har fået øjnene op for, at det er der, hvor man virkelig har mulighed for at påvirke sit brand. Lægger du en aktiv indsats her, kan du derfor komme til at stå stærkt.

Hos Cortekst hjælper vi dig gerne med at skabe et stærkt employer brand. Vi sørger for at tænke det ind i al din kommunikation – både til hjemmesiden, SoMe, nyhedsbreve m.m.

Hjemmesiden

Mange virksomheder har efterhånden fået øjnene op for, at det er en god idé at have et særskilt karriereafsnit på hjemmesiden, da det ofte er her, folk søger hen, når de skal undersøge mere om en virksomhed, og hvordan det er at arbejde der.

Det er selvfølgelig klart, at modtagergruppen her primært vil være potentielle, nye medarbejdere, og derfor bør jeres kommunikation tage udgangspunkt i det.

En ny medarbejder kender jer som udgangspunkt ikke, og derfor vil det være oplagt at trække jeres kernefortælling frem og bruge den som udgangspunkt for afsnittet – hvad er det, I tilbyder jeres ansatte? Hvilke værdier står I for? Hvad er det, I arbejder henimod? Det vil give en potentiel ansøger et godt indblik i, hvilket grundlag I driver jeres virksomhed på.

Dernæst er det selvfølgelig oplagt at inddrage udtalelser fra nuværende – og evt. daværende – medarbejdere, som helt konkret kan fortælle, hvordan det er at arbejde for virksomheden. Det er det, man betegner som employee advocacy, og det er efterhånden blevet lidt af en hjørnesten, når man taler employer branding. Her kan du både tænke i tekst, men du kan også overveje at lave små, korte videoer, hvor man kan ”møde” nogle af de ansatte. Uanset hvilket format du vælger, vil en udtalelse fra virksomhedens medarbejdere altid være med til at give troværdighed og autenticitet til din fortælling, som derfor vil stå stærkere.

Nyhedsbreve

Mange virksomheder bruger nyhedsbreve i deres online-kommunikation, og her er det oplagt at tænke i employer branding.

Det kan fx gøres ved, at du reserverer et lille afsnit i nyhedsbrevet til at fortælle om sociale aktiviteter på arbejdspladsen. Derudover kan du også tænke i employee advocacy her. Det kunne fx være ved at fortælle en lille historie om en af jeres medarbejdere – hvorfor er de glade for at arbejde hos jer? Hvordan er fællesskabet på arbejdspladsen? Hvad er det for en kultur, I har i virksomheden? Begge dele kan være med til at give ”liv” til nyhedsbrevet, men kan også appellere til kommende medarbejdere, da det viser en side af virksomheden, som er mere relaterbar – folk har simpelthen nemmere ved at forholde sig til jer, hvis de får sat ansigt på jer.

SoMe

Et af de mest oplagte steder, hvor du kan brande virksomheden som arbejdsplads, er på sociale medier, herunder især på LinkedIn.

Der er flere måder at tilgå employer branding på LinkedIn på. Særligt relevant er det dog at inddrage sine medarbejdere her. Det er selvfølgelig ikke irrelevant at bruge virksomhedens side til det, men rækkevidden er bare større, hvis du inddrager jeres medarbejdere i det.

Det betyder selvfølgelig ikke, at medarbejderne skal ”tvinges” til at skrive og dele en hel masse om jeres virksomhed. Det må de selvfølgelig gerne, men kun hvis de selv ønsker det. Et godt sted, hvor du kan sætte ind, er fx ved at bede jeres medarbejdere om at opdatere deres profiler, så de er ført ajour og fremstår professionelle. Undersøgelser viser nemlig, at en ud af fire, der overvejer at søge job i en virksomhed, undersøger virksomhedens ansatte, før de søger stillingen. Ved at bruge lidt energi på medarbejdernes profiler, så de fremstår indbydende, kan du derfor komme langt i forhold til employer branding.

Derudover er det også en god idé, hvis du kan få de ansatte til at interagere med virksomheden på LinkedIn. Den seneste algoritmeanalyse viser, at et opslag får langt større rækkevidde, hvis man kommenterer på det i stedet for blot at like det. Ligeledes bliver man ”straffet” for at dele et opslag. Her er det i langt højere grad bedre at lave sit eget opslag og så linke til det oprindelige i det nye opslag.

Endelig skal du som virksomhed være varsom med, hvem du tagger i dine opslag. Analysen viser nemlig, at det helst skal være min. 50 procent af de taggede, der interagerer med opslaget, for at det har en effekt. Tag derfor kun dem, som er relevante for opslaget, og som du ved, der er en god chance for, svarer på det.

Har du brug for hjælp til LinkedIn, arbejder vi i Cortekst selv tæt sammen med Henning Karlsen, der lever af at undervise virksomheders medarbejdere i at bruge LinkedIn. Han vil derfor kunne hjælpe jer godt på vej med at optimere jeres indsats på platformen.

Få en erfaren kommunikatør til at hjælpe dig med din employer branding

Har du fået øjnene op for, at employer branding giver god mening for din virksomhed? Men er det stadig svært at se steppet fra idé til eksekvering?

Du er ikke alene.

Hos Cortekst hjælper vi virksomheder med employer branding og tager fat der, hvor du har brug for det. Vi er fleksible i vores arbejde og har stor erfaring med at arbejde med virksomheder, der har forskellige behov. Vi tilbyder både at skrive opslagene for dig, men laver også gerne pre-canned content, såsom et opslag, der er halvt færdigt, hvor den enkelte medarbejder så skal gå ind og færdiggøre det. 

Det gør det lettere for dig eller dine medarbejdere at få det sjort, samtidig med at I undgår, at alle medarbejdere skriver præcis det samme. Har I brug for en contentplan, der giver jer et bedre overblik, står vi også gerne for det.

Vil du gerne i gang med din employer branding?

Ta’ en snak med os om, hvordan vi bedst kommer i gang – klik på knappen nedenunder.